Ostglas 1950
Ostglas VEB Sachsenglas Ottendorf 1952-53


VEB Ostglas
Ostglas VEB Weisswasser 1950Ostglas VEB Sachsenglas Ottendorf 1952